O meni...

Školovanje za prvostupnika fizioterapije zavšila sam 2015. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Nakon odrađenog pripravničkog  staža u trajanju od godinu dana u Lječilištu Veli Lošinj, upisujem Diplomski studij fizioterapije na Zdravstvenom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, pri čemu stječem titulu magistra fizioterapije. Po završetku diplomskog studija upisujem tečaj za limfnu drenažu te s tom diplomom postajem stručni terapeut za ručnu limfnu drenažu po Dr. Vodderu. U struci sam nakon pripravničkog staža nastavila raditi u Lječilištu Veli Lošinj, sve do 2019. godine.